Bestyrelsen

BESTYRELSEN


Formanden har tlf. 30 91 19 40. Læg en besked eller send en sms (allerbedst!) og du vil blive kontaktet snarest.


Breve til haveforeningen stiles til formanden og lægges i postkassen, der hænger på skuret overfor fælleshuset på Syrenvej.


NB. Adresseændringer skal meddeles til formand eller kasserer senest 14 dage efter flytning, ifølge vedtægternes § 3 stykke 3.2. Også ved ændring af telefonnummer.


Mail til bestyrelsen: formand@hf1940.dk


Bestyrelsen består af fem personer + suppleanter:

Formand


Mette Hansen

Freciavej 200

Næstformand


Tina Knudsen

Begoniavej 187

Kasserer


Jens Chr. Nielsen

Tulipanvej 250

Bestyrelsesmedlem


Victor Benjamin "Nemo" Hensing

Anemonevej 170

Sekretær


Emil Bøge Kousgaard

Freciavej 202

Suppleanter


Kamilla Høtoft, Petuniavej 228

Mona Linaa Freciavej 195